KURSY AVATAR
polska strona informująca o Kursach Avatar
Najbliższy kurs Avatar:
2 - 10 lipca 2016r. - Orlando na Florydzie.

Zawartość opublikowana w 2012, Star’s Edge, Inc. wszelkie prawa zastrzeżone.
EPC jest pomocniczym znakiem Star's Edge, Inc.  Avatar®, ReSurfacing®, Thoughtstorm®, Love Precious Humanity®,
Enlightened Planetary Civilization® i Star’s Edge International® są zarejestrowanymi znakami firmowymi Star’s Edge, Inc.